Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten

« Naar Begroting 2012 - Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten

Middeleninzet Programma 5

Exploitatie

Bedragen x € 1.000

Oorspronkelijke begroting

1e Verzamel- wijziging

Begroting na wijziging

Lasten

       

Doel 5.1

Aantrekkelijke en bereikbare kust

7.937

0

7.937

Doel 5.2

Integrale en duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder: bedrijventerreinen, woningbouw en glastuinbouw met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur en groen

1.083

0

1.083

Doel 5.3

Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone: herstructurering van bedrijventerreinen met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur

976

0

976

Doel 5.4

Integrale ontwikkeling Deltapoort: gericht op de economische vitaliteit en verbeterde leefomgeving

622

0

622

Totaal lasten

 

10.618

0

10.618

Baten

       

Doel 5.1

Aantrekkelijke en bereikbare kust

0

0

0

Doel 5.2

Integrale en duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder: bedrijventerreinen, woningbouw en glastuinbouw met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur en groen

30

0

30

Doel 5.3

Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone: herstructurering van bedrijventerreinen met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur

0

0

0

Doel 5.4

Integrale ontwikkeling Deltapoort: gericht op de economische vitaliteit en verbeterde leefomgeving

30

0

30

Totaal baten

 

60

0

60

Resultaat voor bestemming

-10.558

0

-10.558

Bijdrage uit reserve

3.292

0

3.292

Storting in reserve

0

0

0

Resultaat na bestemming

-7.266

0

-7.266

« Naar Begroting 2012 - Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten