Paragraaf Financiering

Inleiding

De Financieringsparagraaf in de Begroting is een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren, van de financieringsfunctie. Het financieringsstatuut en de Verordening financieel beleid zijn een leidraad voor de inrichting van de financieringsfunctie. Bij de inrichting van de financieringsfunctie staan rente- en debiteurenrisicobeheersing centraal.