Paragraaf Bedrijfsvoering

Doel 1: De omvang en kwaliteit van de organisatie van de provincie Zuid-Holland moet in overeenstemming zijn met het door ons voorgestane takenpakket. Wij werken aan een op de uitvoering gerichte organisatie die effectief en efficiënt is.

Taken bij doel 1

(Effect)indicator

Nulmeting

2012

2013

2014

2015

1. Omvang in overeen­stemming met takenpakket

1.1 Structurele

vermindering omvang

organisatiekosten

(cumulatief in mln €)

2011

- 3

-9

-15

-20

2. Werken aan een op de uitvoering gerichte organisatie die effectief en efficiënt is

2.1 Percentage onder­steuning organisatie

33

 

33

33

32

32

2.2 Verbeteren effectiviteit

van de organisatie in %

1

`1

1,23

1,43

1,50

3. Kwaliteit dienstverlening in overeenstemming met takenpakket

3.1 Klanttevredenheid

gemeten in IPO-verband

externe dienstverlening:

6,8

 

7,0

7,0

7,0

7,0

3.2 Kwaliteit dienstverlening

gemeten in IPO-verband

op 5-puntsschaal

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

Toelichting op indicatoren