Over deze site

Op deze website vindt u de volledige provinciale begroting 2012, zoals deze op 9 nov 2011 is vastgesteld door  Provinciale Staten van Zuid-Holland. Onze begroting is daarmee zo inzichtelijk en toegankelijk mogelijk gemaakt en een belangrijke stap naar de transparante overheid die de provincie wil zijn.

Via de startpagina navigeert u direct naar de belangrijkste onderdelen uit de begroting. Van daaruit kunt u per programma doorklikken naar doelen en bijbehorende activiteiten. In de box 'zie ook' vindt u verwante hoofdstukken elders in de begroting.
U kunt uw eigen selectie van de begroting downloaden door de betreffende delen aan te vinken. Tenslotte is de begroting ook op trefwoord en doel- of taaknummer doorzoekbaar.

Vanaf november 2012 vindt u op deze website de provinciale begroting 2013.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over deze interactieve begroting, gebruikt u dan de contactpagina

De interactieve begroting is met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld. Mocht deze echter verschillen met de in PS vastgestelde begroting (als pdf hier integraal te downloaden) dan is deze laatste leidend.