Kerngegevens provincie Zuid-Holland

Sociale infrastructuur

2008

2009

2010

Aantal inwoners

3.461.435

3.481.558

3.505.611

· Mannen

1.704.710

1.716.204

1.729.071

· Vrouwen

1.756.725

1.765.354

1.776.540

0 tot 5 jaar (%)

5,8

5,8

5,8

5 tot 15 jaar (%)

11,9

11,8

11,8

15 tot 25 jaar (%)

12,5

12,6

12,6

25 tot 45 jaar (%)

28,7

28,3

27,9

45 tot 65 jaar (%)

26,6

26,9

27,1

65 jaar en ouder (%)

14,4

14,6

14,8

       

Aantal huishoudens

1.562.536

1.578.504

1.594.796

Aantal personen per huishouden

2,19

2,18

2,17

       

Gemiddeld aantal verstrekte WW-uitkeringen

     

Kwartaal 1

33.045

32.085

50.100

Kwartaal 2

31.125

36.975

50.955

Kwartaal 3

29.325

41.705

49.905

Kwartaal 4

29.160

46.285

50.220

Fysieke infrastructuur

2008

2009

2010

Oppervlakte provincie in km2

3.418,50

3.418,50

3.418,5

· Land

2.814,69

2.810,23

2.810,23

· Water

603,82

608,27

608,27

Aantal gemeenten

77

76

74

Aantal woningen

1.540.715

1.552.666

n.n.b.

Aantal recreatiewoningen

11.873

12.207

n.n.b

Gemiddelde WOZ-waarde woningen

(excl. recreatiewoningen)

217.000

224.000

226.000

Woningdichtheid (aantal woningen per km2)

547

553

n.n.b.

Lengte wegen, totaal in km

15.962

16.103

16.200

Waarvan: provinciale wegen in km

703

704

704

Aantal personenauto's

1.411.515

1.433.158

1.449.910

Aantal personenauto's per 1000 inwoners

408

412

414

Verkeersslachtoffers *

5245

n.n.b.

n.n.b.

Verkeersdoden *

84

102

74

Verkeersziekenhuisgewonden *

1510

1274

900

Bron: CBS, *door de politie geregistreerde cijfers

Interne organisatie

Aantal PS-leden

55

Waarvan:

VVD

12

PvdA

10

PVV

8

CDA

6

SP

5

D66

5

GroenLinks

3

Christenunie en SGP

4

50PLUS

1

Partij voor de Dieren

1

   

Aantal GS-leden

5