Amendementen en moties

Downloads

A310 PvdA Borging kaderstellende rol PS bij intensiveringen bereikbaarheid en groen

A312 GROENLINKS Indicator kaderrichtlijn water (KRW)

A316 PvdA Ongedaan maken tussentijdse bezuinigingen OV 2012

M321 ChristenUnie & SGP Plan van aanpak Transitie jeugdzorg

M322 D66 Inzicht in beheer

M323 Partij voor de Dieren Biodiversiteit opnemen in Recreatie om de Stad plannen