Bedrijfsvoering

Middeleninzet Bedrijfsvoering

Exploitatie

Bedragen x € 1.000

Oorspronkelijke begroting

1e Verzamel- wijziging

Begroting na wijziging

Lasten

       

Doel 7.1

Bedrijfsvoering

272.025

-700

271.325

Totaal lasten

 

272.025

-700

271.325

Baten

       

Doel 7.1

Bedrijfsvoering

-272.025

0

-272.025

Totaal baten

 

-272.025

0

-272.025

Resultaat na bestemming

0

-700

-700

Personeel, Organisatie en Inhuur
De in de inleiding toegelichte taakstelling op externe inhuur resulteert in onderstaande bijstelling van de bedrijfsvoeringsbudgetten.

Taakstelling op externe inhuur

Bedragen x € 1.000

 

1e Verzamelwijziging

     

Doel 7.1

Bedrijfsvoering

-700

Totaal

 

-700